حلال کنید

سلام دوستان

من که هنوز باورم نشده دارم میرم حج عمره . راستش رو بخواهید تا وقتی پام نرسه تو حرم رسول الله و حرم خدا باورم نمیشه

نمی دونم. از بس گناه کردم باورم نمیشه که دارم میرم

خلاصه اگه رفتم که برا همگی دعا می کنم و اگه که بر نگشتم منو حلال کنید

دعا کنید برام که اونجا رو با معرفت زیارت کنم.

حلال کنید

خداحافظ

یا علی و اولادش

سفارش تبلیغ
صبا ویژن